Novinky

Pražský okruh

Začal tendr na stavbu úseku 511

21. 12. 2023

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 18. prosince 2023 výběrové řízení na dostavbu Pražského okruhu (dálnice D0) mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Úsek označovaný jako 511 bude měřit 12,6 kilometru. Předpokládaná hodnota zakázky je 15,07 miliardy Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 22. února 2024. Dá se ale předpokládat, že kvůli dodatečným dotazům uchazečů bude tato lhůta prodloužena. Nyní u stavby probíhá stavební řízení, majetkoprávní příprava či kácení zeleně. V 1. čtvrtletí 2024 by měl začít archeologický výzkum trasy. Úsek D0 stavba 511 je navržena jako šestipruh a začíná v křižovatce se Štěrboholskou radiálou (MÚK Českobrodská) se silnicí I/12, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Následně trasa pokračuje východně od Dubče, přes několik estakád, dva tunely a končí před novou MÚK Modletice s dálnicí D1, která je součástí úseku 512.