Novinky

Pražský okruh

Průzkumy pro zadání stavby jsou hotové

17. 10. 2023

V rámci nezbytných průzkumů, které jsou součástí přípravných prací, se na území budoucí stavby Pražského okruhu (D0) v úseku D1 – Běchovice postupně vystřídali pyrotechnici, archeologové a specialisté na archeogeofyziku. Za pomocí speciálních přístrojů opakovaně prozkoumali plochu o rozloze více než 239 hektarů. Nalezli mimo jiné velké množství magnetů, které mají na měřících přístrojích stejně silný signál jako například letecká bomba.

Přípravné práce budou v nadcházejícím období vegetačního klidu pokračovat kácením stromů. Tyto plochy následně pyrotechnici ještě prověří. ŘSD ČR zároveň vybírá zhotovitele záchranného archeologického průzkumu, který by měl začít příští rok po získání stavebního povolení pro dostavbu tohoto úseku Pražského okruhu. Jeho vydání je očekáváno v prosinci letošního roku.

„Jen v rámci pyrotechnického průzkumu nachodili geodeti, pyrotechnici a specialisté na magnetometrii téměř 4 tisíce kilometrů. Prozkoumali přitom plochu, která se svou rozlohou rovná ploše 362 fotbalových hřišť nebo téměř 60 Václavských náměstí v Praze,“ doplňuje jednatel společnosti SAMSON PRAHA Marcel Rückl, která průzkum realizovala.

„Během průzkumu byla realizována téměř tisícovka kopaných sond, aby byl ověřen zdroj detekovaného signálu,“ upřesňuje Jiří Chládek, expert na pyrotechnické průzkumy a soudní znalec, který se na pyrotechnickém průzkumu také podílel. „Převážně ručně bylo vykopáno několik set kilogramů detekovaných předmětů. Odhadem při tom bylo odkopáno na 250 m3 zeminy,“ pokračuje Jiří Chládek.

Více podrobností se dočtete zde:  https://www.rsd.cz/-/%C5%98editelstv%C3%AD-silnic-a-d%C3%A1lnic-dokon%C4%8Dilo-pr%C5%AFzkumy-pro-zad%C3%A1n%C3%AD-stavby-pra%C5%BEsk%C3%A9ho-okruhu-v-%C3%BAseku-d1-b%C4%9Bchovice