Novinky

Pražský okruh

Byl zahájen tendr na zemní práce

24. 11. 2023

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výběrové řízení na realizaci zemních prací (včetně kácení zeleně) pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu D0 511 Běchovice – D1. Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zpracovatelem záchranného archeologického výzkumu, kterého ŘSD také vybírá ve veřejné soutěži. Předpokládaná cena zakázky na provedení zemních prací činí 488,00 mil. Kč (bez DPH). Uchazeči mohou své nabídky podávat zatím do 22. 1. 2024, kdy je stanoven základní termín. Nelze ale vyloučit případné doplňující dotazy a prodloužení této lhůty. ŘSD také připravuje tendr na samotného zhotovitele 12,6 km dlouhé stavby. Výběrové řízení na zhotovitele plánuje ŘSD zahájit ve druhé polovině prosince 2023.