Novinky

Pražský okruh

Jednalo se o dvou částech D0

31. 10. 2023

Na začátku tohoto týdne proběhlo za účasti Ministra dopravy ČR, zástupců ŘSD a dalších hostů několikahodinové jednání s veřejností v Dolních Chabrech ohledně staveb SOKP v úsecích 518 a 519, tzn. Ruzyně - Suchdol – Březiněves. Setkání navázalo na obdobné jednání v minulém týdnu v Suchdole. K záměru v pondělí 6. listopadu proběhne veřejné projednání EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí).